پر‌وژ‌ه‌ در حال اجر‌ا

پروژه نصب فلر پترو پالایش کنگان

نصب سکشن چهارم سازه فلر پروژه پترو پالایش کنگان در آبان ماه 1402

این فلر(مشعل) اولین نمونه‌ای است که در ایران به دلایل زیست محیطی در دریا نصب و راه‌اندازی می‌شود.

ISOگواهینامه های

اعضای هیأت مدیره

16895705855922

غلامرضا کیوانی

Gholamreza Kaivani

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

16895705855922

مصطفی تاجیک

Mostafa Tajik

نایب رییس هیأت مدیره

kaviani

دکتر احمد کاویانی

Dr Ahmad Kaviani

رییس هیأت مدیره

نعمت-مردانی

نعمت مردانی

Nemat Mardani

عضو هیأت مدیره

khanali

حسین خانعلی

Hossein Khanali

عضو هیأت مدیره