نام پروژه
آغاز بهره‌برداری

تحویل به کارفرما

تاریخ ابلاغ اسفند 1379

نصب و راه اندازی

9.988.000

نفر ساعت

خدمات مهندسی

863.000

نفر ساعت

furniturestore-cookies
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
READ MORE