نام پروژه
آغاز بهره‌برداری

تحویل به کارفرما

تاریخ ابلاغ آبان 1384

نصب و راه اندازی

6.445.000

نفر ساعت

خدمات مهندسی

432.000

نفر ساعت

furniturestore-cookies
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
READ MORE