نام پروژه
آغاز بهره‌برداری

تحویل به کارفرما

تاریخ ابلاغ آذر 1390

نصب و راه اندازی

7.546.000

نفر ساعت

خدمات مهندسی

673.000

نفر ساعت

furniturestore-cookies
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
READ MORE